För varenda unge.

Bloggare

Jag vet att jag är lite sen på den här bollen men bättre sent än aldrig, speciellt när det gäller  att kasta ljus på barn runt om i världen. Barn utan rättigheter, barn utan föräldrar, barn som arbetar, barn som används i krig. Helt enkelt varenda unge för även i Sverige far barn illa varje dag, året om.

Bloggare för varenda unge drivs av UNICEF i kampen om att ge barn sina rättigheter åter. Att ge barn en bra start. Rent vatten, mässlingsvaccin, en ordentlig skolgång, kläder och skor. Listan kan göras hur lång som helst på hur barn runt om i världen har – hur det behövs förändring.  Det går men det krävs inte bara ekonomiska medel utan medvetenhet från omvärlden, politiska beslut och engagerade människor. Det är just det som UNICEF arbetar med, med människor mot en bättre värld för varenda unge.